Istorija engleskog jezika (3)

Istorija engleskog jezika (3)

Engleski jezik pretrpeo je značajne izmene izgovora tokom 15. veka, dok su pravopisne konvencije ostale uglavnom nepromenjene. Na moderni engleski najviše je uticala Velika smena samoglasnika, koja se odigrala tokom 15. veka (a smatra se da je trajala između 1350.…