Zanimljivi engleski idiomi i njihovo poreklo (2)

Zanimljivi engleski idiomi i njihovo poreklo (2)

„Get one’s goat“ (iritirati nekoga) – termin vezan za trke konja; pred trku, nervozni konj bi se smirivao tako što bi se u štalu sa njim stavljala koza; vlasnici drugih, rivalskih konja bi ponekad kukavički ukrali tu kozu čime bi…