Istorija engleskog jezika (3)

Istorija engleskog jezika (3)

Engleski jezik pretrpeo je značajne izmene izgovora tokom 15. veka, dok su pravopisne konvencije ostale uglavnom nepromenjene. Na moderni engleski najviše je uticala Velika smena samoglasnika, koja se odigrala tokom 15. veka (a smatra se da je trajala između 1350.…

Istorija engleskog jezika (2)

Istorija engleskog jezika (2)

Vikinzi iz današnje Norveške i Danske počeli su sa upadima na britanska ostrva od kraja 8. veka. Veliki delovi Danelaga (današnje Engleske) bili su pod okupacijom krajem 9. i početkom 10. veka, a Knut Veliki je početkom 11. veka (1013)…

Istorija engleskog jezika (1)

Istorija engleskog jezika (1)

Engleski jezik vodi poreklo od germanskih jezika severne Evrope. U vreme rimske vladavine veliki broj vojnika iz germanskih plemena služio je na području Britanije. Nakon pada Zapadnog rimskog carstva, između 5. i 7. veka germanski narodi počeli su intenzivnije da…