Kako da naučim engleski jezik?

Kako da naučim engleski jezik?

Prema podacima iz ove godine, oko milijardu i po ljudi širom planete govori engleski jezik, a 375 miliona smatra ga svojim maternjim jezikom. Iako kineski jezik ozbiljno preti da u narednim decenijama preuzme „presto“, verujemo da će službeni jezik sveta…

Zanimljivi engleski idiomi i njihovo poreklo (2)

Zanimljivi engleski idiomi i njihovo poreklo (2)

„Get one’s goat“ (iritirati nekoga) – termin vezan za trke konja; pred trku, nervozni konj bi se smirivao tako što bi se u štalu sa njim stavljala koza; vlasnici drugih, rivalskih konja bi ponekad kukavički ukrali tu kozu čime bi…

Zanimljivi engleski idiomi i njihovo poreklo (1)

Zanimljivi engleski idiomi i njihovo poreklo (1)

Idiom je skup reči čije značenje ne možemo precizno odrediti na osnovu značenja tih reči. Ukoliko već duže vremena učite engleski jezik, onda znate koliko je bogat idiomima i verovatno stalno čujete ili učite neke nove. Danas smo za vas…

Istorija engleskog jezika (3)

Istorija engleskog jezika (3)

Engleski jezik pretrpeo je značajne izmene izgovora tokom 15. veka, dok su pravopisne konvencije ostale uglavnom nepromenjene. Na moderni engleski najviše je uticala Velika smena samoglasnika, koja se odigrala tokom 15. veka (a smatra se da je trajala između 1350.…