Svaki kvalitetan prevod je krajnji rezultat složenog procesa koji obavljamo profesionalno i u dogovorenom roku. Taj proces počinje onda kada nam prosledite tekst koji treba prevesti, bilo u elektronskoj ili štampanoj formi, nakon čega vršimo procenu vremena i troškova neophodnih za obavljanje posla. Kontaktiraćemo vas u roku od 24 sata i ukoliko vam uslovi odgovaraju, krenućemo sa realizacijom.

Prevođenje je kompleksno zato što iziskuje široko opšte znanje i jezičku kompetenciju, a vrlo često i istraživanje i učenje na datu temu. Naravno, neophodna je i stručna literatura i kvalitetni rečnici. Nakon prevoda, vršimo kontrolu sadržaja i izgleda, jer je izuzetno važno da prevod bude u skladu sa originalom. Svaki prevedeni tekst se u finalnoj fazi lektoriše, kako bi bio gramatički i pravopisno korektan. Na taj način obezbeđujemo da prevodi budu visokog kvaliteta i u duhu jezika na koji se prevodi.

Postoji veliki broj besplatnih alata za prevođenje na internetu, ali oni nisu pouzdano rešenje. Prevodi dobijeni na ovaj način se često ne slažu u vremenu, rodu, broju i padežu, a mogu biti prisutne i gramatičke greške. Kada program bira jedno od ponuđenih značenja, izabraće najčešće korišćeno, bez obzira na kontekst. To znači da računar može da izabere pogrešno značenje i u potpunosti izmeni suštinu.

Mi uvek imamo u vidu sva značenja reči, odabrana na osnovu konteksta, što je jedini pravi način da dobijete ispravan prevod.

Prevodimo sve vrste tekstova sa engleskog na srpski jezik i sa srpskog jezika na engleski: seminarske, diplomske, master, magistarske i doktorske radove, eseje, knjige, online tekstove, poslovne i pravne dokumente.

Pošaljite materijal

Ime i prezime

E-mail adresa

Broj telefona

Materijal možete dostaviti tako što uploadujete fajl, ili nam možete poslati link na kome se on nalazi.

Upload

Link

Odaberite usluge koje su Vam potrebne
 prevod lektura korektura