Pored prevoda, lekture i korekture teksta, klijentima nudimo i pisanje tekstualnih sadržaja, kako bi povećali vidljivost svog proizvoda ili usluge na Internetu. Originalan sadržaj je postao veoma bitan deo Internet marketing strategije, a optimizacija sadržaja za pretraživače je sve popularnija aktivnost među kompanijama.

Kvalitetno napisani, originalni, dobro struktuirani tekstovi vremenom će dovesti do porasta u broju posetilaca koji na vaš sajt dolaze putem pretraživača.
Sadržaj na sajtu će posetioca upoznati sa profilom kompanije, poslom kojim se ona bavi, i pomoći mu da sazna sve što je potrebno. Zato je neophodno da taj sadržaj bude informativan, jednostavan za razumevanje i povezan u logičke celine.

Razumemo koliko je bitna tačnost svih podataka, pa pre pisanja vršimo proces istraživanja i upoznavanja sa tematikom. Takođe, garantujemo originalnost sadržaja i dodatnu proveru nakon pisanja, kako bi se izbegle bile kakve greške (pravopisne, materijalne, logičke).

Pisanje za blogove

Blogovi su sve popularniji način promocije, naročito za kompanije. Već nekoliko godina se bavimo kreiranjem sadržaja, i naši radovi su objavljivani na velikom broju blogova. Kontaktirajte nas sa adresom vašeg bloga i ciljevima, i formiraćemo ponudu sa detaljima o strategiji za naredni period. Iskoristite sav potencijal bloga i povećajte vidljivost na Internetu, što će dovesti do povećanja prodaje.

Tekstovi za blogove sadrže od 500 do 1000 reči i njihova cena zavisi od tematike. Kontaktirajte nas i formiraćemo ponudu, uz uračunate popuste za dugoročnu saradnju.


Usluga pisanja sadržaja podrazumeva

  • optimizovan sadržaj u skladu sa SEO standardima
  • bolje rangiranje sajta na pretraživačima
  • povećanje vidljivosti na Internetu
  • visok kvalitet i originalne tekstove
  • interakciju sa korisnicima kojima je saržaj namenjen (pozivi na akciju, linkovi u tekstu i sl.)

Engleski.co nudi pisanje tekstualnih sadržaja na srpskom i engleskom jeziku.

Ako vam je potreban isključivo prevod postojećeg sadržaja– posetite našu stranicu vezanu za tu uslugu. Lektura i korektura teksta su takođe podrazumevane prilikom pisanja sadržaja, a ukoliko imate već napisan sadržaj – možemo ih ponuditi zasebno.


Kontaktirajte nas

Popunite potrebna polja i kontaktiraćemo vas u naredna 24 sata.


Ime i prezime:

E-mail adresa

Poruka