Nakon ovog kursa, bićete u stanju da lako i bez traženja prave reči ili izraza komunicirate sa maternjim govornicima na široki dijapazon tema.

Nećete imati problema ukoliko sagovornik brzo priča ili ima izražen akcenat.

Dovedite svoje znanje engleskog do najvišeg nivoa, tako što ćete unaprediti 4 osnovne jezičke veštine.


4 osnovne jezičke veštine

  • Listening (bez ikakvih problema u razumevanju, čak i kada je sagovornik maternji govornik ili ima izražen akcenat)
  • Reading (čitanje svih vrsta tekstova uz razumevanje svih ili gotovo svih pročitanih reči)
  • Writing (mogućnost pisanja tekstova na zadatu temu, iznošenje stava, kritički pristup tematici)
  • Speaking (korišćenje složenijih fraza i konstrukcija u razgovoru, brzi i precizni odgovori bez premišljanja koju reč iskoristiti)

Ukoliko ste već pohađali probni čas, ili želite odmah da se prijavite na ovaj kurs, popunite polja u prijavnom formularu.

Prijavite se

Najbrži i najlakši način da se prijavite za online časove engleskog je putem formulara koji se nalazi ispod.

Popunite potrebna polja i kontaktiraćemo vas u naredna 24 sata.

Ime i prezime

E-mail adresa

Broj telefona

Da li imate iskustva sa učenjem jezika?
 Da Ne

Koji je vaš nivo poznavanja jezika?

Za koji kurs se prijavljujete?