Neretko se autorski tekst ne uklapa u potpunosti u jezički standard. Zato je neophodno da stručno lice obavi lekturu i korekturu pre nego što se rukopis objavi. Lektura podrazumeva jezičku i stilsku obradu teksta, odnosno uklanjanje gramatičkih i pravopisnih grešaka, kao i stilsku doradu rečenica. Korektura je ispravljanje slučajnih grešaka nastalih u toku štampanja (pisanja).

Autor ne treba lično da doživljava ispravljanje grešaka, već da se potrudi da iskoristi ispravke kako bi proširio sopstveno znanje i obogatio rečnik, što je i jedan od ciljeva lekture i korekture. Vaš rad i ideje su potencijalno vrlo dobre, ali svakako da posao supervizije treba prepusti stručnjaku.

Rad nam možete dostaviti u štampanom ili elektronskom izdanju i mi ćemo u naredna 24 časa izvršiti procenu troškova i vremena neophodnog za obavljanje posla i kontaktirati vas. Ukoliko vam odgovaraju naši uslovi, otpočinjemo proces korekcije i dorade. Zatim pristupamo kontroli sadržaja i izgleda, jer je vrlo važno da krajnji tekst ne odstupa od originala, odnosno da bude baš onakav kakvim ste ga zamislili. Budite sigurni da će čitav proces biti obavljen profesionalno, u skladu sa pravilima engleskog jezika, uz upotrebu brojnih jezičkih priručnika, gramatika, rečnika i stručne literature.

Vršimo lekturu i korekturu vaših seminarskih, diplomskih, master, magistarskih i doktorskih radova, knjiga, prevoda, online tekstova, sajtova, poslovne i pravne dokumentacije.

Pošaljite materijal

Ime i prezime

E-mail adresa

Broj telefona

Materijal možete dostaviti tako što uploadujete fajl, ili nam možete poslati link na kome se on nalazi.

Upload

Link

Odaberite usluge koje su Vam potrebne
 prevod lektura korektura