Post Series: Istorija engleskog jezika

Vikinzi iz današnje Norveške i Danske počeli su sa upadima na britanska ostrva od kraja 8. veka. Veliki delovi Danelaga (današnje Engleske) bili su pod okupacijom krajem 9. i početkom 10. veka, a Knut Veliki je početkom 11. veka (1013) proglašen za kralja Engleske. Vikinška vladavina nastavila se sve do druge polovine 11. veka. Tada se doselio veliki broj ljudi sa severa koji su govorili germanskim dijalektom. U tom periodu pojedina mesta dobila su skandinavske nazive koji se i danas koriste. Pojedini stručnjaci smatraju da je postojala i dvojezičnost, odnosno da su se uporedo govorili domaći zapadnosaksonski i engleski koji je u području Danelaga bio pod velikim uticajem Vikinga. Nakon rimskih osvajanja engleski je potisnuo raniji nordijski uticaj, mada su pojedine reči iz nordijskog prešle u redovnu upotrebu u engleskom. Te reči uglavnom su bile vezane za vladu i administraciju, a sveukupno u engleskom je bilo oko 2.000 pozajmljenica iz nordijskog jezika, od kojih par stotina postoji i u današnjem engleskom jeziku. Primeri su: anger, bag, leg, same, skill, sky, window, take

Srednjeengleskim se smatra engleski jezik od normanskih osvajanja 1066. pa do kraja 15. veka. Vekovima nakon osvajanja, normanski kraljevi i plemstvo govorili su anglo-normanski, verziju staronormanskog jezika, trgovci su govorili i anglo-normanski i engleski, dok je običan narod nastavio da priča engleski jezik. Do 14. veka anglo-normanski i kasnije francuski bili su u upotrebi na sudovima i u državnoj upravi. I kada je uticaj anglo-normanskog počeo da opada, francuski jezik ostao je u upotrebi kao neka vrsta pokazatelja prestiža, tako da je oko 10.000 pozajmljenica iz francuskog ušlo u srednjeengleski, najviše vezanih za vladu, zakone, crkvu, vojsku, hranu i modu.

Od početka 13. veka ponovo se pojavljuju dela engleske književnosti. Oksfordski statuti iz 1258. prvi je dokument napisan na engleskom jeziku nakon normanskih osvajanja, a Edvard III postao je prvi kralj koji se parlamentu obratio na engleskom 1362. godine. Do kraja 14. veka engleski je potisnuo anglo-normanski i sa dvorova i od tada počinje nagli pad u upotrebi anglo-normanskog. Džefri Čoser, koji je živeo krajem 14. veka, najpoznatiji je pisac na srednjeengleskom jeziku; njegovo najpoznatije delo su Kentenberijske priče.

Engleski jezik se u mnogome promenio za vreme srednjeengleskog perioda; na primer nastavak za množinu se iz starog –en promenio u –s koje se i danas koristi (postoje izuzeci poput children, oxen), a izgubio se i rod u gramatici.

Prijavite se na našu mailing listu kako bi uvek bili u toku sa specijalnim ponudama i popustima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *