Post Series: Istorija engleskog jezika

Engleski jezik pretrpeo je značajne izmene izgovora tokom 15. veka, dok su pravopisne konvencije ostale uglavnom nepromenjene. Na moderni engleski najviše je uticala Velika smena samoglasnika, koja se odigrala tokom 15. veka (a smatra se da je trajala između 1350. i 1600. godine). Tokom ove smene, promenjen je način izgovora svih dugih samoglasnika. Jezik je pretrpeo dodatne izmene uticajem standardizovanog londonskog dijalekta koji je korišćen u administraciji, kao i uticajem štampanih knjiga. Time su se pojavili jezički termini „akcenat“ i „dijalekt“. Do pojave Vilijama Šekspira jezik je pretrpeo značajne promene i postao je poznat kao moderni engleski jezik. Godine 1604. objavljen je prvi rečnik engleskog jezika –  Table Alphabeticall.

Sa porastom pismenosti i putovanjima širom sveta u engleski su stigle mnoge pozajmljenice, naročito iz latinskog i grčkog u doba Renesanse. Tokom perioda ranog modernog engleskog veliki broj reči došao je iz italijanskog, nemačkog i hebrejskog jezika, a u ovom periodu Britanci su počeli da pružaju i otpor amerikanizaciji jezika, kao i svega ostalog.

Prvi autoritativni i potpuni rečnik engleskog jezika objavio je Semjuel Džonson 1755. godine (Dictionary of the English Language). Ovaj rečnik je detaljno standardizovao pravopis i upotrebu reči. Pored toga, radovi Lota, Marija, Prislija i drugih vezani za gramatiku nastojali su da još detaljnije standardizuju upotrebu reči.

Rani i kasni moderni engleski u suštini se razlikuju samo u obimu rečnika. Kasni moderni engleski ima daleko više reči, od kojih većina potiče iz industrijske revolucije i novih tehnologija koje su stvorile potrebu za novim rečima. Na obim rečnika uticalo je i proširenje carstva, koje je u tom period pokrivalo četvrtinu planete, tako da su u engleski došle i mnoge strane reči iz kolonija. Britanski i američki engleski, dve dominantne varijante engleskog jezika, danas govori preko 400 miliona ljudi širom planete. Britanski izgovor široko je prihvaćen kao tradicionalni standard. Ukupan broj govornika engleskog jezika na svetskom nivou procenjuje se na preko milijardu ljudi.

Prijavite se na našu mailing listu kako bi uvek bili u toku sa specijalnim ponudama i popustima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *