Post Series: Istorija engleskog jezika

Engleski jezik vodi poreklo od germanskih jezika severne Evrope. U vreme rimske vladavine veliki broj vojnika iz germanskih plemena služio je na području Britanije. Nakon pada Zapadnog rimskog carstva, između 5. i 7. veka germanski narodi počeli su intenzivnije da naseljavaju područje Britanije. Jezik koji su govorili doseljenici bio je deo zapadnogermaske grupe jezika, koju su govorili narodi sa područja današnje Danske, severne Nemačke i Holandije. U ovim jezicima bilo je i reči latinskog porekla, jer su sva germanska plemena u to vreme imala dosta kontakta sa rimskim carstvom. Jedan od primera je i germanska reč „wine“ koja je nastala od latinskog naziva za vino – „vinum“.  Staroengleski ima dosta sličnosti sa Starim frizijskim jezikom, pa je tako nastala posebna grupa anglofrizijskih jezika.

Dijalekti germanskih doseljenika razvili su se u anglosaksonski jezik, koji je danas poznatiji kao staroengleski. On je preuzeo primat od britanskih keltskih jezika u najvećem delu ostrva, na kom je kasnije formirana Kraljevina Engleska. Keltski jezici zadržali su se uglavnom na području Škotske, Velsa i Kornvola. Četiri glavna dijalekta staroengleskog bila su mersijski, nortambrijanski, kentski i zapadnosaksonski; poslednji navedeni bio je najzastupljeniji, mada se srednji i moderni engleski uglavnom razvio iz mersijskog dijalekta. Za pisanje staroengleskog korišćena je modifikovana verzija latinskog alfabeta. Najpoznatije delo na staroengleskom jeziku je epska poema Beovulf.

Sa dolaskom hrišćanstva u engleski se uvodi preko 400 latinskih reči vezanih za crkvu, pismenost i obrazovanje. Tada su uvedene i pojedine pozajmljenice iz grčkog. Severoistočni predeli imali su i veliki uticaj starog nordijskog jezika za vreme skandinavske vladavine od početka 9. veka. Staroengleski prelazi u srednji nekad posle normanskih osvajanja 1066. godine, kada je na jezik značajno uticao stari normanski koji je govorila nova francuska vladajuća klasa.

Prijavite se na našu mailing listu kako bi uvek bili u toku sa specijalnim ponudama i popustima

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *